Wednesday, 1 February 2012

MARI BERAMAL...

Amalan untuk Masuk Ke Syurga

Dari Abdullah bin Amr r.a. pula katanya : Rasulullah saw
bersabda : "Ada 40 macam amalan dan setinggi-tingginya adalah meminjamkan
kambing untuk diambil susunya. tiada seorang yang mengamalkan dengan satu
perkara daripada 40 macam perkara itu, melainkan Allah Taala akan memasukannya
kedalam syurga."(Riwayat Bukhari)

Dari Abu Zar, katanya:"saya berkata.Ya Rasulullah,amalan
apakah yang lebih utama?Beliau saw menjawab: "Yaitu beriman kepada Allah dan
berjihad untuk membela agamaNya."saya bertanya lagi ."Hambasahaya manakah yang
lebih utama?"Beliau saw menjawab:"Yaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya
serta yang termahal harganya."
Saya bertanya
pula:"jikalau saya tidak dapat mengerjakan itu yakni berjihat fisabilillah
ataupun memerdekakan hambasahaya yang mahal harganya,maka apakah yang dapat saya
lakukan?"Beliau saw bersabda:"Berilah pertolongan kepada seseorang pekerja atau
engkau mengerjakan sesuatu kepada seseorang yang kurang mahir bekerja.Saya
berkata pula:"Ya Rasulullah,bukankah Tuan telah mengetahui,jikalau saya ini
lemah sekali dalam sebahagian pekerjaan?Beliau saw bersabda:"Tahanlah
keburukamu,jangan sampai mengenai orang banyak,amalan sedemikian itupun
merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri-yakni tidak menganggu orang
lain."(Muttafaqun alaih)
Dari Abu Zar r.a juga bahwasanya Rasulullah saw bersabda:"Setiap
ruas tulang dari seseorang diantara engkau semua itu setiap paginya hendaklah
memberikan sedekahnya,maka setiap setasbih bacaan Subhanallah adalah
sedekah,setiap setahmid bacaan Alhamdulillah adalah sedekah,setiap takbir bacaan
allahu akbar adalah sedekah.memerintah pada kebaikan adalah sedekah,melarang
kemungkaran adalah sedekah dan yang sedemikian itu dapat dicukupi-diimbangi
pahalanya oleh dua rakaat yang seorang itu bersembahyang denganya diwaktu Solat
Dhuha.(Riwayat Muslim)
Dari Abu Zar juga katanya:"Nabi saw bersabda:"Ditunjukkan padaku
amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk.Maka saya mengetahuinya dalam
golongan amalan-amalan yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya
dari jalan,sedang dari golongan amalan-amalan yang buruk ialah berdahak yang
dilakukan didalam masjid dan tidak ditanam buang,"(Riwayat
Muslim)

Dari Abu
Zar,bahwasanya orang-orang sama berkata:''Ya Rasulullah,orang-orang kaya raya
sama pergi dengan membawa pahala yang banyak kerana banyak pula amalannya.Meraka
itu bersembahyang sebagaimana kita juga bersembahyang,mereka berpuasa
sebagaimana kita juga berpuasa ,tambahan lagi mereka dapat bersedekah dengan
kelebihan harta-harta mereka.Rasulullah saw bersabda:''Bukankah Allah telah
menjadi untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai
sedekah.Sesungguhnya dalam setiap tasbih adalah merupakan sedekah ,memerintahkan
kebaikan juga sedekah,melarang kemungkaran itupun sedekah pulah bahkan dalam
bersetebuh seseorang dari engkau semua itupun sedekah.''Para sahabat
bertanya:''Ya Rasulullah apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya
itu juga memperolehi pahala?''Beliau saw bersabda:''Adakah engkau semua mengerti
bagaimana jikalau syahwat itu diletakkan dalam sesuatu yang haram,adakah orang
itu memperolehi dosa?Maka demikian itu pulalah jikalau ia meletakkan shahwatnya
itu dalam hal yang dihalalkan,iapun memperolehi pahala."(Riwayat Muslim)

Dari Jabir ra :"Rasulullah saw bersabda"Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dapat dimakan dari hasil tanamannya itu,maka itu adalah sebagai sedekah baginya dan apa sahaja yang tercuri daripadanya itupun sebagai sedekah baginya .Dan tidak pula dikurangi oleh seseorang lain,melainkan itupun sebagai sedekah baginya.:(Riwayat Muslim)
Dari Jabir ra lagi katanya:"Bani Salimah salah satu kabilah kaum Ansar yang terkenal r.a.m-bermaksud hendak berpindah tempat terdekat dengan masjid.Berita itu sampai kepada Rasulullah saw kemudian beliau saw bersabda kepada Bani Salamah itu:"Sesungguhnya saja telah sampai berita kepadaku bahwa kamu semua ingin berpindah ke tempat dekat di masjid?""Mereka menjawab:"Benar ya Rasulullah,kita berkehendak demikian,"Beliau bersabda lagi,"Wahai Bani Salamah,tetaplah dirumah-rumahmu sahaja,akan dicatatlah langkah-langkahmu itu- pahala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu pasti dicatat sebanyak yang dilangkahkan.Jadi tidak perlu berpindah dekat masjid,tetaplah di rumah-rumahmu itu sahaja,akan dicatatkan langkah-langkahmu itu," (Riwayat Muslim)
Dalam riwayat lain disebutkan:"Sesungguhnya dengan setiap langkah itu ada derajatnya sendiri." Imam Bukhari meriwayatkan pula dengan pengertian yang semakna dengan diatas dari riwayat Anas ra.
Susunan:Abu Qusyairi dari petikan Kitab Riadhus
Solihin karangan Imam an-Nawawi rahimahumullahu taala.

No comments:

Post a Comment